Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vores fortrolighedspolitik hjælper med at opbygge et tillidsforhold mellem dig og vores tjenester for at give dig en positiv oplevelse på en fuldstændig gennemsigtig måde.

Med denne politik vil vi kunne tage hensyn til dine krav og opfylde dine forventninger.

For at respektere din tillid garanterer SAS LC Company respekten for dine personlige data og fortroligheden for vores kunder (herefter "dine data").

For at garantere en sikker brug af vores websted www.freevibes.fr i alle tilgængelige versioner og relaterede applikationer (i det følgende benævnt "Free Vibes-webstedet"), gør vi den måde, hvorpå vi behandler dine data, tilgængelig, så vores tjenester altid er i overensstemmelse med respekten for dine rettigheder. På denne måde sikrer vi sikkerhed, fortrolighed og beskyttelse af dit privatliv og dine data på tværs af alle vores platforme.

Vi og vores politik sikrer, at der træffes alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine data mod videregivelse, tab eller ændring. Derfor giver vi dig alle de elementer, der gør det nemt for dig at forstå, hvordan vi håndterer dine data. Oplysningerne vil kun blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt af hensyn til formålet med forvaltningen og behandlingen. Du kan naturligvis til enhver tid få adgang til og ændre dine oplysninger ved at kontakte os på følgende e-mailadresse: contact@freevibes.fr.

Med henblik herpå bestræber vi os på at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at overholde den gældende lovgivning om databeskyttelse.

Undertegnede SAS LC Company forpligter sig således med denne politik for beskyttelse af dine personoplysninger til at respektere de væsentlige principper i den generelle europæiske forordning og den franske lov om beskyttelse af personoplysninger ved at stille oplysninger til rådighed for dig om eksistensen og de nærmere bestemmelser for den databehandling, der anvendes her (stk. 3), de rettigheder, du har vedrørende dine oplysninger, samt ved selv at anvende disse rettigheder (stk. 6 og 10). Der gives også oplysninger om mulige overførsler til tredjelande eller modtagere samt om opbevaringstiden for de indsamlede data (stk. 5) og sikkerhedsforanstaltningerne (stk. 9).

 

1. HVEM ER DU?

Når vi nævner "dig" i denne privatlivspolitik, er det simpelthen fordi den er direkte knyttet til dig og vedrører dig som kunde hos SAS LC Company, hvis du har afgivet en ordre på Free Vibes' websted, som kunde hos SAS LC Company, hvis du har oprettet en kundekonto, men ikke har bestilt produkter eller tjenester, eller hvis du som besøgende har surfet rundt på Free Vibes' websted uden at have oprettet en kundekonto eller afgivet en ordre.


2. HVEM ER VI?


SAS LC Company er et selskab med en kapital på 1000 euro, der er registreret i handels- og selskabsregistret i Bordeaux under nummer 838 163 061, repræsenteret af Corbin Flavien, som er formand, og hvis hjemsted er 73 rue de ségur, 33290 Parempuyre.


SAS LC Company udgiver Free Vibes-webstedet og gennemfører som sådan forskellige behandlinger af dine data i sin egenskab af dataansvarlig.

 

3. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER?


3.1 Hvornår indsamler vi dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger indsamles sandsynligvis, hvis du besøger Free Vibes ved hjælp af cookies, hvis du opretter en kundekonto på Free Vibes, hvis du bestiller et af vores produkter eller tjenester eller accepterer at blive medlem af vores nyhedsbreve (SMS, e-mails).


Dine personlige data bruges til at gøre din navigation på Free Vibes' websted mere smidig og til at give dig en mere personlig oplevelse. Dette giver os mulighed for bedre at behandle dine ordrer, gøre afdragsbetalinger tilgængelige, forhindre svindel, give refusioner om nødvendigt og administrere dine kundeanmeldelser.


3.2. Din navigation på Free Vibes-webstedet

For at gøre det muligt for dig at surfe på Free Vibes' websted behandler vi dine data med dit samtykke som retsgrundlag.


3.3. Behandling af dine ordrer

Vi bruger dine oplysninger til at behandle dine ordrer.

Vi bruger dem til at administrere formidling, kunderelationer (også via sociale netværk), vores eftersalgsservice og fjernsalg, vores handlinger i forbindelse med forvaltning af markedsføring og kommerciel prospektering for Free Vibes-webstedet samt til forvaltning, leveringer og transport af ordrer.
Udførelsen af kontrakten mellem de to parter (dig og os) er retsgrundlaget for behandlingen af disse data.

SAS LC Company's juridiske forpligtelse er retsgrundlaget for behandlingen, for så vidt angår forvaltningen af produkttilbagekaldelsen. Dit samtykke eller vores legitime interesse er, alt efter tilfældet, retsgrundlaget for behandlingen til markedsføring og kommerciel prospektering. Dit samtykke er retsgrundlaget for gennemførelsen af "flash"-betalingen.


3.4. Betaling i flere rater

Ved ordrer med afdragsbetaling og for visse kunder behandles dine oplysninger for at kunne tilbyde dig denne betalingsform. Gennemførelsen af kontrakten mellem de to parter er retsgrundlaget for databehandlingen. Dit samtykke er dog fortsat grundlaget for behandlingen af dine bankoplysninger.


3.5. Kundeanmeldelser

For at kunne dele dine holdninger med vores kunder og besøgende og for at give dig mulighed for at afgive din mening på Free Vibes' websted bruger vi dine data på retsgrundlaget af dit samtykke eller din legitime interesse.


3.6. Opkrævning af betalinger og bekæmpelse af svig

Vi bruger dine oplysninger for at kunne opkræve betalinger og bekæmpe svindel.

Dette gør det også muligt for os at sikre sikkerheden i forbindelse med betalinger.

Anvendelsen af denne kontrakt mellem de to parter samt SAS LC Company's legitime interesse som dataansvarlig er retsgrundlaget for denne behandling.


3.7. Forvaltning af SAS LC Company's reklamenetværk


SAS LC Company's reklameadministrationsaktiviteter forvaltes ved hjælp af dine data.

Dette vil gøre det muligt for os at øge vores kunde- og kundeemnerdata, for at administrere vedligeholdelse og tekniske aktiviteter af kundeemner, kommercielle statistikker og undersøgelser af reklamekampagner, for at opdatere prospekteringsfilerne i den organisation, der er ansvarlig for forvaltningen af indsigelser mod telefonisk opsøgning, opfordringer, oprettelse af vores konkurrencer og lotterier eller enhver anden operation til salgsfremmende formål undtagen online-spil.

Retsgrundlaget for de ovennævnte angivelser er brugerens samtykke eller SAS LC Company's legitime interesse.

 

4. HVOR GÅR DINE DATA HEN?

Dine data overføres til flere interne afdelinger hos Free Vibes
De sendes ikke til tredjeparter, undtagen i de situationer, der er angivet nedenfor:

For at kunne behandle dine ordrer kan dine personlige oplysninger blive videregivet til flere udbydere, hvis specialisering er banktransaktioner, kunderelationer, eftersalgsservice, levering, udvikling af databehandling, forvaltning af webstedet eller levering af garantier eller forsikringer.

Med henblik på gennemførelse af betalingen i x gange kan dine data deles med tjenesteudbydere såsom betalings- og transaktionscentre (banker...) eller callcentre til forvaltning af forretningsprocesser eller kundernes oplevelse eller, for kundeanmeldelser, til en leder af indsamling og behandling af kundeanmeldelser.
Free Vibes' reklamenetværk administreres takket være dine data af netværkets kunder og annoncører.


5. OPBEVARING AF DATAENE

De data, som Free Vibes indsamler, opbevares kun i det tidsrum og den assistance, der er nødvendig for at installere og gennemføre de operationer, der er nævnt i punkt 3 i vores politik om personoplysninger.

Vi opbevarer i et vist tidsrum visse data, der indsamles af Free Vibes:

I aktuelle arkiver for potentielle kunder i 3 år fra den sidste kontakt med kunden (de kan således konsulteres af SAS LC Company's tjenester). Vi foretager ikke mellemlagring af disse data (for så vidt angår data, der repræsenterer en administrativ interesse for visse tjenester, f.eks. retssager, er opbevaringsfristerne fastsat i de gældende regler for forældelse).

Med hensyn til vores ordrer vil dine data blive arkiveret i de nuværende arkiver i 5 år fra afslutningen af brugen af kundens ordrer og i de mellemliggende arkiver i 5 år fra afslutningen af opbevaringen i de nuværende arkiver. Det samme gælder for kunderne.

Bankoplysningerne gemmes i de aktuelle arkiver i hele bankkortets gyldighedsperiode (plus en dag). Der er ingen mellemliggende arkivering af bankdata.

Cookies og deres brug og tidsramme er beskrevet i punkt 7 i vores politik.

 

6. UDØVELSE AF DINE RETTIGHEDER


6.1. Du har ret til at anmode om adgang til, ændring og berigtigelse af dine data.


6.2. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine data.

Vigtig bemærkning: For at gøre dette skal du anfægte nøjagtigheden af dine personlige oplysninger i den tid, der er nødvendig for at vi kan kontrollere deres nøjagtighed. Eller hvis du mener, at vores brug af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om, at vi begrænser vores brug af dine personoplysninger og ikke sletter dem. Vi har ikke længere brug for at bruge dine oplysninger til de formål, der er nævnt i stk. 3, men dine oplysninger er stadig nyttige til at fastslå, udøve eller forsvare dine juridiske rettigheder, hvis du beslutter at udøve din ret til at gøre indsigelse i det tidsrum, der er nødvendigt for at kontrollere, om de legitime grunde, vi har, har forrang for dine.


6.3. Du har ret til at anmode om sletning af dine data.

Hvis du anmoder om sletning af dine personlige oplysninger, vil SAS LC Company stadig kunne opbevare dem i et mellemliggende arkivformat i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde selskabets juridiske, regnskabsmæssige og skattemæssige forpligtelser.


6.4. Du har ret til at udøve din ret til at gøre indsigelse mod den behandling, der anvendes til kommercielle prospekteringsformål.

I tilfælde af prospektering via e-mail har du ret til at anmode om ændring eller afmelding af nyhedsbrevene ved at klikke på hypertekstlinket "afmeld mig", der findes i alle nyhedsbrevene, eller ved at navigere direkte på siden kontakt på Free Vibes' websted.

I tilfælde af prospektering via SMS er det muligt at afmelde sig ved at sende en SMS med angivelsen "STOP SMS" til 36007 eller ved at gå ind på kontaktsiden på Free Vibes' websted.6.5. Du har ret til at overføre post mortem-rettigheder vedrørende opbevaring, sletning og videregivelse af dine personoplysninger.

I tilfælde af at denne type rettighed ikke findes, har dine efterfølgere og arvinger mulighed for at kommunikere med SAS LC Company for at få adgang til brugen af disse data og for at muliggøre en "organisering og afvikling af afdødes bo" og/eller for at lukke kontoen på webstedet og/eller for at bede om, at behandlingen af personoplysningerne ikke fortsættes.

Du kan også anmode om, at dine oplysninger ikke videregives til en tredjepart i tilfælde af din død.


6.6. Du har ret til at anmode om din ret til portabilitet.


6.7. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling på dette retsgrundlag.

Vigtig præcisering: Hvis du beslutter dig for at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af de anvendelser, der er foretaget før dit tilbagetrukne samtykke.

6.8. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed (i Frankrig CNIL: www.cnil.fr).

For at udøve dine rettigheder skal du sende din klage (sammen med din e-mail, dit efternavn, fornavn, kopi af dit identitetsdokument og din postadresse) til SAS LC Company's databeskyttelsesdelegation pr. e-mail til ltd.lccompany@gmail.com og/eller pr. post til LC Company,

73 rue de ségur, 33290 Parempuyre


Vi sender dig et svar senest en (1) måned efter datoen for modtagelsen af klagen.

 

7. COOKIES


7.1. Hvad er en cookie?

Når du surfer på et websted som f.eks. SAS LC Company's websted, kan SAS LC Company efter dit valg indsætte en tekstfil på din modtager (computer, telefon eller tablet) via din browser.

Denne tekstfil kaldes en COOKIE. Denne cookie gør det så muligt for et websted som Free Vibes, i den foreskrevne gyldighedsperiode eller registrering af cookien, at identificere din modtager, når du foretager et nyt besøg.
Kun den, der sender en cookie, kan sandsynligvis læse eller ændre de oplysninger, der er indeholdt i denne cookie.


7.2. Hvad bruges cookies til på www.freevibes.fr?

Vi kan klassificere forskellige typer cookies efter kategori. Nogle udstedes direkte af SAS LC Company og dets tjenesteudbydere, men nogle kommer undertiden fra tredjepartsvirksomheder.


7.2.1. Cookies udstedt af Free Vibes og dets tjenesteudbydere

Der er flere kategorier af cookies, der kan findes på din sender, når du surfer på vores websted:


7.2.1.1. Væsentlige" cookies

For at få adgang til vores websted er de "essentielle" cookies nødvendige, de bruges f.eks. for at kunne gennemføre bestillingen.
Hvis de ikke var til stede, kunne du få problemer med at navigere på webstedet og ikke være i stand til at afgive en ordre.

De "essentielle" cookies gør det også muligt for Free Vibes at følge sin aktivitet.
De kan indsættes på din sender af Free Vibes eller af dets udbydere.


7.2.1.2. Cookies "Analytisk og personlig tilpasning"

Cookies "Analytiske og personlige cookies" er ikke obligatoriske, de vil give os mulighed for at lette din forskning, optimering af din oplevelse hos os, vi vil være i stand til takket være dem at udføre en bedre målretning af dine forventninger som at tilpasse vores tilbud og maksimere organiseringen af vores hjemmeside.


7.2.1.3. Cookies "Reklame

Reklamecookies vises på de områder, der er reserveret til reklamer på vores websted. For dig er det af interesse, at din surfingtid forbedres og optimeres ved at præsentere tilbud og reklamer, der er relevante for dig.

For at gøre dette vil "reklame"-cookies målrette dine forventninger i realtid og tilbyde dig reklameindhold, der er tilpasset dine ønsker og interesser på det pågældende tidspunkt, via din seneste browserhistorik på andre websteder.
Det gør det muligt at undgå at præsentere dig for reklameindhold, der ikke er af interesse for dig. Samtidig foretrækker SAS LC Company at se sine tilbud og reklamer foreslået til brugere, der er interesserede i dem.

Det tilbudte reklameindhold kan indeholde cookies, der er udstedt af Free Vibes eller af dets tjenesteudbydere eller af tredjeparter gennem tilknytning af en cookie til en annoncørens reklameindhold.


7.2.2. Cookies udstedt af tredjepartsvirksomheder

Tredjeparter, der bruger cookies på vores websted, anvender deres egne politikker om beskyttelse af personlige oplysninger. Disse cookies er ikke nødvendige for brugen af vores websted.


7.2.3. Cookies udstedt af tredjepartsapplikationer, der er integreret på vores websted

Mens du surfer på vores websted, kan vi inkludere softwareprogrammer fra tredjeparter på vores websted for at give dig mulighed for at dele indhold og/eller din mening fra vores websted med andre, f.eks. når du klikker på "del" eller "synes godt om"-knapper på sociale netværk.

Disse sociale netværk kan derefter bruge disse knapper til at identificere dig, selv om du ikke har brugt dem, mens du har været på webstedet. Det er muligt for dem at gøre dette, hvis du, da du sidst besøgte webstedet, samtidig var logget ind eller aktiv på din sender på dit sociale netværk. Vi har ingen kontrol over, hvad de gør, eller hvilke data de har.

Hvis du vil vide mere om, hvordan dine data og dit reklameindhold bruges, kan du gå ind på dit sociale netværk og tjekke deres privatlivspolitik. Du bør derefter kunne bruge disse politikker til at administrere dine indstillinger i overensstemmelse med dine præferencer på brugerkontiene for hvert af de sociale netværk, du er registreret på.

 

privatlivspolitik for de ovennævnte sociale netværk ved at klikke på det sociale netværk, du ønsker:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google +: https://policies.google.com/terms?hl=fr


Med hensyn til vores reklamenetværk minder vi dig, som nævnt ovenfor, om, at alle vores reklamepladser kan indeholde cookies fra tredjeparter (annoncøren, der er ophavsmand til den præsenterede reklame, tredjepartstjenesteudbydere for annoncøren osv.).
De kan derfor med disse cookies og i den foreskrevne gyldighedsperiode foreslå reklamer på de steder, der er stillet til rådighed for reklamer fra tredjeparter, tælle antallet af indhold, som de foreslår i vores rum, kende publikum af disse reklamer og antallet af klik; takket være dette vil de kunne kræve de beløb, der tilkommer dem, og udarbejde deres statistikker. De kan også vide, at din afsender er den, der tidligere har besøgt et andet websted, der indeholder en af deres reklamer, og kan derfor målrette dig og om nødvendigt tilpasse deres indhold til dig.


7.3. De muligheder, der tilbydes af din browsersoftware (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome osv.).

Din browsersoftware indeholder mange indstillinger, som du kan justere efter dine præferencer. Du kan derefter vælge, om du vil acceptere cookies i din browser eller ej.

Men hvis du vælger at acceptere, at disse cookies registreres på din afsender, vil de automatisk blive registreret på din afsender, når du besøger websteder eller indhold med cookies, som er til stede.

Afhængigt af dine præferencer kan du vælge at aktivere en påmindelse, der spørger dig, om du accepterer eller afviser cookies, før de gemmes, eller du kan til enhver tid nægte at acceptere lagring af cookies på din afsender.

Det er dog vigtigt at bemærke, at de valg, du foretager, når du indstiller disse parametre, kan ændre eller ændre din navigation på internettet eller på visse websteder eller tjenester, der kræver brug af disse cookies (f.eks. for at bestille på vores websted).

Hvis du foretrækker at afvise disse cookies på din sender eller slette dem, der allerede er gemt, fralægger vi os ethvert ansvar for konsekvenserne af ændringen af vores tjenesters funktion, som ville være et resultat af vores tjenesters manglende evne til at gemme eller have adgang til de cookies, der anvendes til deres funktion.


7.3.1. Hvordan vælger du dine muligheder afhængigt af din browser?

Du har forskellige muligheder og valgmuligheder afhængigt af din browser. Hvis du vil vide mere, kan du se i hjælpemenuen i din browser.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


8. OVERFØRSLER UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION

I de fleste tilfælde opbevares dine data i Den Europæiske Union.

Når vores tjenesteudbydere er placeret i lande uden for EU, deler vi dog nogle af dine data i tredjelande, f.eks. med tredjelande, hvor Europa-Kommissionen ikke har foretaget en overensstemmelsesvurdering.

I dette tilfælde tager vi skridt til at sikre, at en sådan deling af data sker i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, og at beskyttelsen af dit privatliv og dine grundlæggende rettigheder er garanteret (f.eks. ved at bruge Europa-Kommissionens kontraktbestemmelser).
Den databeskyttelsesansvarlige kan efter anmodning give dig flere oplysninger om dataoverførslen.

9. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Med de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, vi træffer, kan vi garantere et sikkerhedsniveau, der svarer til risikoen for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder med hensyn til de i punkt 2 nævnte punkter. I den forbindelse tager vi hensyn til oprindelse, omfang, kontekst, omkostninger og vidensniveau, formålet med behandlingen, men også de identificerede risici.

Desuden er vi opdateret med PCI DSS-sikkerhedsstandarden for betalingskortindustrien, hvilket afspejler vores engagement i sikkerhed.


10. PROFILERING OG AUTOMATISEREDE AFGØRELSER


Gennem den automatiserede behandling, vi anvender (f.eks. profilering), er du underlagt retsvirkninger, der påvirker dig.

Dette er nødvendigt for at indgå eller opfylde kontrakten mellem dig og os.

På denne måde kan vi tilbyde og udføre automatiseret kundeidentifikation og "4 x betaling". Grundlaget for dette er analysen af forskellige variabler vedrørende typen af produkter, bestilte tjenester eller kundeprofilen.


Hvis risikoen vurderes at være for høj (svindel/ikke betalt) med disse statistikker, vil denne betalingsmetode ikke blive tilbudt.


Hvis du ønsker det, kan du dog få menneskelig indgriben, selv om beslutningerne er automatiserede, så du kan give din mening til kende og/eller gøre indsigelse mod den automatiske beslutning.


11. AJOURFØRING AF POLITIKKEN OG REVISION


Vores persondatapolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt for at være i overensstemmelse med de gældende regler for beskyttelse af dine data (mindst hvert tredje (3) år).


Den 20. juni 2019.